Wykwalifikowana kadra

Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu sprawuje kompetentna, wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Cały personel przedszkola tworzy środowisko wychowawcze sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Komfortowe warunki

Sale przystosowane do pobytu przedszkolaków mają po 75m2. Każda z nich ma własne pomieszczenie higieniczno-sanitarne. Do przedszkola przylega bezpieczny plac zabaw.

Smaczne posiłki

Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie. Posiłki dostarcza sprawdzona firma cateringowa. Dzieci jedzą zdrowo i ze smakiem.

Przedszkole Tęcza

W swojej pracy nauczyciele Prywatnego Przedszkola Tęcza  stosują różnorodne metody wspomagające rozwój aktywności dzieci. Wśród nich są metody  słowne, czynne i percepcyjne, ale na szczególną uwagę zasługują metody problemowe, aktywizujące, praktyczne. Pozwalają one na połączenie aktywności dziecka z działaniem i przeżywaniem, co z kolei pozwoli na zrozumienie i utrwalenie wiedzy i zdobytych umiejętności.

Dlaczego my?


Opis obiektu

Budynek  Prywatnego Przedszkola Tęcza zaprojektowano dla 50 dzieci. Obiekt jest wolnostojący , parterowy . Wysokość  pomieszczeń wynosi  3,10 m. Powierzchnia użytkowa obiektu - 260 m2. Rozkład pomieszczeń czytelny -  z wejścia głównego  dostajemy się do szatni przewidzianej dla przedszkolaków, dwóch sal edukacyjno-zabawowych, toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, gabinetu dyrektora, pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli  oraz kuchni, w której wydzielono rozdzielnię  posiłków oraz zmywalnię wyposażoną w wyparzarkę, pozwalającą  na stosowanie naczyń porcelanowych podczas spożywania posiłków przez dzieci.

Sale przystosowane do pobytu przedszkolaków mają po  75m2. Do każdej z nich przylega pomieszczenie higieniczno-sanitarne, w którym znajdują się po 2 miski ustępowe i  po 3 umywalki. Toalety dla dzieci posiadają drzwi dwuskrzydłowe, wahadłowe niezamykane oraz ścianki oddzielające ustępy.

W urządzeniach sanitarnych jest zapewniona  centralna regulacja mieszania ciepłej wody, gdyż dzieci w wieku 3-5 lat nie posiadają umiejętności regulowania temperatury wody. Sala przewidziana dla 2,5 i 3latków sąsiaduje z pomieszczeniem, w którym przechowywane są leżaki i śpiwory dziecięce niezbędne do odpoczynku dzieci w tym wieku. W toalecie przylegającej do sali najmłodszych przedszkolaków znajduje się kabina prysznicowa. 

W placówce wykonano instalację ogrzewania podłogowego.  W celu regularnego wietrzenia pomieszczeń, zmniejszenia zawiesiny mikroorganizmów chorobotwórczych, ograniczenia ilości alergenów, pyłków i kurzu w powietrzu zastosowano rekuperację, która dostarcza świeże powietrze i usuwa zużyte. Cały obiekt pokryty jest elastycznymi wykładzinami wielowarstwowymi z przezroczystą warstwą użytkową, odporną na działanie bakterii i grzybów.

Prawidłową ewakuację budynku  zabezpieczono przez  zachowanie odpowiedniej długości przejść ewakuacyjnych oraz wyposażenie budynku w 2 wyjścia ewakuacyjne z sal zabaw bezpośrednio na zewnątrz obiektu oraz na korytarz stanowiący komunikację ogólną.

Wyjścia ewakuacyjne oznaczono podświetlanymi  znakami informacyjnymi.  W przedszkolu zamontowano hydrant wewnętrzny, natomiast nieopodal budynku znajduje się hydrant zewnętrzny. W całym obiekcie zamontowano oświetlenia awaryjne. Budynek  posiada instalację odgromową.

Do przedszkola  przylega plac zabaw, wyposażony w urządzenia służące do zabawy i relaksu. Wszystkie  posiadają certyfikaty i spełniają wymogi bezpieczeństwa.  Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród  jest monitorowany.

Galeria przedszkola

Nasza Kadra

mgr Anna Janczak-Róg – dyrektor przedszkola nauczyciel dyplomowany

Kieruje całokształtem pracy placówki we wszystkich obszarach  jego działalności, w tym, sprawach organizacyjnych, finansowych, kadrowych i pedagogicznych. Nauczyciel dyplomowany  z 18- letnim stażem pracy. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze, kierunek – historia, Uniwersytet Wrocławski- studia podyplomowe, kierunek-   geografia, Uniwersytet Opolski- studia podyplomowe, kierunek-  przyroda, Uniwersytet we Wrocławiu- studia podyplomowe, kierunek- bezpieczeństwo i higiena pracy.

mgr Dominika Chmieliczek - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Wałbrzychu, kierunek- pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacja- terapia pedagogiczna, Wyższą  Szkołę  Lingwistyczną w Częstochowie, kierunek- pedagogika, specjalizacja- edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia z emisją głosu w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.

mgr Aurelia Duda- nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu, kierunek: pedagogika, specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna- studia I stopnia; Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna- studia II-go stopnia. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku gerontopedagogika z rehabilitacją oraz oligofrenopedagogikę. 

mgr Beata Knapik- terapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek: pedagogika, specjalność: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana; Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia podyplomowe, kierunek: Gimnastyka korekcyjna; Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości-studia podyplomowe, kierunek: Terapia pedagogiczna; studia podyplomowe, kierunek: Oligofrenopedagogika; studia podyplomowe, kierunek: Organizacja i zarządzanie i w oświacie; kurs kwalifikacyjny z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej „Brian Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów we Wrocławiu.

mgr Anna Rydel – neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski, kierunek- filologia polska, Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe, kierunek – logopedia, Akademię Medyczną we Wrocławiu, kierunek – neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, kierunki  – rewalidacja i tyflopedagogika oraz rewalidacja i surdopedagogika.

mgr Weronika Torkoniak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy na kierunku: pedagogika, specjalizacja: praca socjalna - studia I stopnia. Ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu na Wydziale Nauk Pedagogicznych, specjalizacja: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - studia II stopnia.

mgr Tomasz Dulemba – nauczyciel języka angielskiego

właściciel prywatnej szkoły „ Centrum Języków Obcych- Cool Cats" , doświadczenie zdobyte podczas kilkuletniej pracy w szkole Wielkiej Brytanii.

mgr Elżbieta Jaskuła - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia I i II stopnia, kierunek - filologia polska. Ukończyła drugie studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

             mgr Ewa Miziołek- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, specjalność gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna -  studia I stopnia, Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na kierunku Pedagogika o profilu poradnictwo pedagogiczne - studia II stopnia. W trakcie studiów podyplomowych na Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.