Ramowy rozkład dnia dla 3–latków

Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową
7:00 - 8:45
07:00-08:30
Schodzenie się dzieci w jednej sali. Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo (grupy łączone), gry i zabawy: ze śpiewem, manipulacyjne indywidualne oraz w małych zespołach.
08:30-08:45
Podział na grupy przedszkolne. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, ćwiczenia poranne.
Realizacja podstawy programowej
8:45 - 13.45
08:45-09:15Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.) Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
➢ Śniadanie.
09:15-09:45
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa z dzieckiem zdolnym, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.
09:45-10:15
Zajęcia edukacyjne realizowane według podstawy programowej oraz przyjętego programu nauczania wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności: językowej,  matematycznej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej).
10:15-11:15
Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, pobyt na 10:15-11:15 placu zabaw. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne (w razie niesprzyjającej aury).
11:45-12:15
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.) Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem.
➢ Obiad.
12:15-12:45
Różne formy relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych np.: słuchanie literatury dziecięcej, muzyki klasycznej, wyciszającej; odpoczynek na leżaczkach.
12:45-13:45
• Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
• Rytmika, zajęcia muzyczne-tańce, warsztaty "Lego-Robotyka", sensoplastyka , zajęcia teatralne
• Praca indywidualna i w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela
• Pobyt na placu zabaw
Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową
13:45- 16:30
13:45-14:15Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.) Czynności higieniczno-porządkowe przed podwieczorkiem.
➢ Podwieczorek.
14:15-15.00
Zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia rozwijające uzdolnienia :kulinarne, przyrodniczo- badawcze, zajęcia sportowe.
15.00-16.30
Zabawy swobodne i organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo (grupy łączone). Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla 4 i 5–latków

Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową
7:00 - 8:45
07:00-08:30
Schodzenie się dzieci w jednej sali. Zajęcia integrujące w grupie zróżnicowanej wiekowo (grupy łączone), gry i zabawy: ze śpiewem, manipulacyjne indywidualne oraz w małych zespołach.
08:30-08:45
Podział na grupy przedszkolne. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, ćwiczenia poranne.
Realizacja podstawy programowej
8:45 - 13.45
08:45-09:30Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.) Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
➢ Śniadanie.
09:30-10:30


4, 5 -latki
6 - latki
Zajęcia edukacyjne realizowane według podstawy programowej oraz przyjętego programu nauczania wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności: językowej, matematycznej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej).
Realizacja zadań edukacyjnych, wynikających  z podstawy programowej oraz przyjętego w grupie programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowanie do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, plastycznej kulturowo - estetycznej i zdrowotnej.


10:30-11:00
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa z dzieckiem zdolnym, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.
11:00-11:45
Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, pobyt na placu zabaw.
11:45-12:15
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.) Czynności higieniczno- porządkowe przed obiadem.
➢ Obiad.
12:15-13:00
• Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
• Rytmika, zajęcia muzyczne-tańce, sensoplastyka, zajęcia teatralne, zajęcia komputerowe, warsztaty "Lego-Robotyka"
• Praca indywidualna i w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela.
13:00-13:45
Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, pobyt na placu zabaw. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne (w razie niesprzyjającej aury).
Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową
13:45- 16:30
13:45-14:15Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.) Czynności higieniczno-porządkowe przed podwieczorkiem.
➢ Podwieczorek.
14:15-15.00
Zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia rozwijające uzdolnienia :kulinarne, przyrodniczo- badawcze, zajęcia sportowe.
15.00-16.30
Zabawy swobodne i organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo (grupy łączone). Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.