W swojej pracy nauczyciele Prywatnego Przedszkola Tęcza  stosują różnorodne metody wspomagające rozwój aktywności dzieci. Wśród nich są metody  słowne, czynne i percepcyjne, ale na szczególną uwagę zasługują metody problemowe, aktywizujące, praktyczne. Pozwalają one na połączenie aktywności dziecka z działaniem i przeżywaniem, co z kolei pozwoli na zrozumienie i utrwalenie wiedzy i zdobytych umiejętności.


mgr Anna Janczak-Róg – dyrektor przedszkola nauczyciel dyplomowany

Kieruje całokształtem pracy placówki we wszystkich obszarach  jego działalności, w tym, sprawach organizacyjnych, finansowych, kadrowych i pedagogicznych. Nauczyciel dyplomowany  z 18- letnim stażem pracy. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze, kierunek – historia, Uniwersytet Wrocławski- studia podyplomowe, kierunek-   geografia, Uniwersytet Opolski- studia podyplomowe, kierunek-  przyroda, Uniwersytet we Wrocławiu- studia podyplomowe, kierunek- bezpieczeństwo i higiena pracy.

mgr Dominika Chmieliczek - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Wałbrzychu, kierunek- pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacja- terapia pedagogiczna, Wyższą  Szkołę  Lingwistyczną w Częstochowie, kierunek- pedagogika, specjalizacja- edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia z emisją głosu w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.

mgr Aurelia Duda- nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu, kierunek: pedagogika, specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna- studia I stopnia; Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna- studia II-go stopnia. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku gerontopedagogika z rehabilitacją oraz oligofrenopedagogikę. 

mgr Beata Knapik- terapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek: pedagogika, specjalność: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana; Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia podyplomowe, kierunek: Gimnastyka korekcyjna; Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości-studia podyplomowe, kierunek: Terapia pedagogiczna; studia podyplomowe, kierunek: Oligofrenopedagogika; studia podyplomowe, kierunek: Organizacja i zarządzanie i w oświacie; kurs kwalifikacyjny z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej „Brian Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów we Wrocławiu.

mgr Anna Rydel – neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski, kierunek- filologia polska, Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe, kierunek – logopedia, Akademię Medyczną we Wrocławiu, kierunek – neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, kierunki  – rewalidacja i tyflopedagogika oraz rewalidacja i surdopedagogika.

mgr Weronika Torkoniak - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy na kierunku: pedagogika, specjalizacja: praca socjalna - studia I stopnia. Ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu na Wydziale Nauk Pedagogicznych, specjalizacja: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - studia II stopnia.

mgr Tomasz Dulemba – nauczyciel języka angielskiego

właściciel prywatnej szkoły „ Centrum Języków Obcych- Cool Cats" , doświadczenie zdobyte podczas kilkuletniej pracy w szkole Wielkiej Brytanii.

mgr Karolina Rodak- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- studia I stopnia oraz studia II stopnia o specjalności: terapia specyficznych trudności w uczeniu, także w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku Rewalidacja. 

Anita Schweda- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła  Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza- studia I-go stopnia. Obecnie kształci się w Wyższej Szkole "EDUKACJA" we Wrocławiu na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim- studia II-go stopnia.