Kalendarz imprez przedszkolnych styczeń 2020

Harmonogram imprez przedszkolnych

styczeń 2020


1. 16.01. (czwartek)- godz. 9:30 grupa Biedronki, godz. 10:00 grupa Motylki - zajęcia w ramach programu edukacyjnego "Mały Miś w świecie wielkiej literatury".

2. 14.01. (wtorek)- godz. 9:30 grupa Biedronki, godz. 10:00 grupa Motylki- zajęcia w ramach IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Kodowanie na dywanie".

3. 22.01. (środa)- godz. 9:30- wyjazd do Strzegomskiego Centrum Kultury na próbę przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

4. 24.01.(piątek)- godz. 13:30- Inscenizacje przygotowane przez dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka w Strzegomskim Centrum Kultury.

5. 28.01. (wtorek)- godz. 10:30- Turniej Małego Sportowca- zawody sportowe dla przedszkolaków. 

6. 29.01. (środa)- godz. 9:30 grupa Biedronki, godz.10:00 grupa Motylki- pierwsze zajęcia w ramach programu edukacyjnego "Dzieci uczą rodziców"- wprowadzenie przedszkolaków do programu. 

Uroczyste podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej za udział w akcji "Szkoła do hymnu"

Podziękowania Ministra Edukacji Narodowej za udział Przedszkola Tęcza w akcji "Szkoła do hymnu" i wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego".Uroczyste podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej za udział w akcji "Szkoła pamięta"

Podziękowania Ministra Edukacji Narodowej za udział Przedszkola Tęcza w akcji "Szkoła pamięta". Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej Małej Ojczyzny. Uroczyste podziękowanie od Prezydenta RP za udział w akcji "Szkoła do hymnu"

Nasze Przedszkole otrzymało uroczyste podziękowanie od Prezydenta RP za udział w akcji "Szkoła do hymnu" oraz Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała" 😍
Programy edukacyjne, które realizujemy w roku 2019/2020

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury- W tym roku przedszkolnym będziemy kontynuować współpracę przy realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY. Organizatorem tego projektu jest Grupa MAC S.A. a jego autorem jest Aneta Konefał. Głównym celem projektu jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców we współpracy z przedszkolem. Głównym bohaterem projektu jest pluszowy miś, który będzie odwiedzał wszystkie dzieci w domu. Dzieci wraz z rodzicami będą czytały mu dowolnie wybraną bajkę. Miś będzie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą imię dziecka, tytuł przeczytanej bajki a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę. W tym roku 2019/2020 czytamy polskie bajki, baśnie i wiersze. Liczymy na współpracę z naszymi rodzicami i życzymy udanej zabawy. 

Ogólnopolski program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować. Kodowanie na dywanie” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

W tym roku odbędzie się już IV edycja programu. Będziemy kodować tradycyjnie w trybie offline, czyli na macie oraz za pomocą robotów Ozobot Bit wraz z zestawami drewnianych puzzli. 

„Piękna Nasza Polska Cała”- Projekt zgodny z Podstawą Programową i drugim kierunkiem polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczony jest dla zainteresowanych placówek oświatowych.  


,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”- ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiedzie spędzanie wolnego czasu przed ekranem, zauważa się, iż już od najmłodszych lat dzieci nie dbają o własne zdrowie. Dodatkowo, dzieci odżywiają się w niewłaściwy sposób, często nadużywając słodyczy. Z roku na rok widoczna jest u dzieci spora nadwaga wynikająca z braku aktywności fizycznej, co skutkuje później niestety wadami postawy już u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Aby zminimalizować problem i zachęcić dzieci do dbania o własne zdrowie nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień  ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”. 


      I.            Cele programu:

    a) cel główny: wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia.

     b) cele szczegółowe:

- nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,

- zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,

- utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,

- podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy, 

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego, 

- poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,

- poznanie ciekawych i ważnych zawodów.Po co uczymy dzieci programować?

uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji , kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia, pracy zespołowej, szukania kompromisów, rozwijanie kreatywności, oswajanie z nowoczesnymi technologiami. 
Cele realizacji projektu: 

- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. 

- Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych. 

- Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski. 

- Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów. 

 - Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. 

- Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów 

Wykaz podręczników 2019/2020


„Olek i Ada” Trzylatek. Poziom A. Pakiet


Zawartość pakietu:

- Książka

- Karty pracy cz 1

- Karty pracy cz 2

- Wyprawka plastyczna

„Olek i Ada”. Pięciolatek. Poziom B. Pakiet

Zawartość pakietu:

- Książka

- Karty pracy cz 1-5

- Wyprawka plastyczna
„Nowe przygody Olka i Ady”. Sześciolatek. Poziom BB+. Pakiet

Zawartość pakietu:

- Książka

- Karty pracy cz. 1-4

- Wyprawka plastyczna.

 KSIĄŻKI Z PAKIETÓW DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH:

Publikacje zawierają ilustracje do opowiadań o przygodach Olka i Ady napisanych przez znanych autorów książek dla dzieci. Na każdy blok tematyczny (tydzień) przewidziano jedno opowiadanie(zamieszczone w przewodniku metodycznym). Treść opowiadania jest zawsze zgodna z tematyką tygodnia. Opowiadania dotyczą m.in. pór roku, świąt, praw i obowiązków dzieci, tolerancji, szacunku dla starszych. Nowoczesne, kolorowe ilustracje zachęcają do słuchania opowiadań i wypowiadania się na ich temat kształtują, także poczucie piękna u dzieci.


KARTY PRACY Z PAKIETÓW DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH:

Ćwiczenia w nich zawarte:

- wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły

- rozwijają samodzielność, pobudzają naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń

- wyzwalają postawę twórczą

- stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji

- wprowadzają dzieci w świat wartości

- rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie


WYPRAWKA PLASTYCZNA DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH:

Wyprawka to nie tylko prace plastyczne, ale również różnego rodzaju pomoce jak:

- historyjki obrazkowe,

- obrazki do analizy i syntezy słuchowej,

- litery,

- cyfry i znaki matematyczne,

- figury geometryczne,

- wyrazy, zdania,

- karty logiczne,

- dobieranki literowe,

- rozsypanki wyrazowe,

- zegar pogody,

- zdjęcia reprodukcji obrazów,

- puzzle.Program wychowania przedszkolnego

 Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" 

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska. 

Szczególną uwagę zwrócono na wartość, niedocenianą wystarczająco w dotychczas obowiązujących programach, jaką jest rozwój kulturowy i duchowy dziecka.

Główną ideą programu jest warstwicowa koncepcja wychowania, obejmująca wszystkie obszary rozwoju aktywności dzieci. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.

W skład programu, oprócz treści programowych i ich struktury, zakładanych efektów edukacyjnych, wchodzą między innymi: prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, aktualne wyzwania edukacji przedszkolnej, cele edukacji przedszkolnej, organizacja środowiska przedszkolnego, a w aneksie - ocena dojrzałości szkolnej dziecka; arkusz obserwacji dziecka; arkusz umożliwiający określanie dominującej inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Program jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) Dz.U. z dnia 24 lutego 2017r., poz.356.